INSPIRATION

“รศ. ดร.วรากรณ์” สะท้อนปัญหางานวิจัยอุดมศึกษาฯ ขาดแพสชั่นผลิตงานคุณภาพ พร้อมชี้ 2 กลุ่มงานวิจัย “เกษตร-ไอที” ควรได้รับแรงกระตุ้น เหตุช่วยหนุนเศรษฐกิจโต!

รศ. ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

อ่านต่อ »

ถอดสูตรเรียนออนไลน์พิษโควิด-19!? ผลวิจัยชี้เด็กหลักแสนคนขาดเครื่องมือการเรียน คณะกรรมการปฏิรูปฯ การศึกษา เสนอเร่งคืนโรงเรียนให้เด็กคือภารกิจแรก

เป็นเวลากว่าเกือบสองปีที่สถานศึกษาต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องงดการเรียนการสอนและจำเป็นต้องปรับรูปแบบมาเป็นระบบการสอนทางไกล หรือการสอนออนไลน์

อ่านต่อ »

พารู้จัก 3 แพลตฟอร์มฝึก Future skill จาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ! ผลักแรงงานทุกช่วงวัย Reskill – Upskill – Newskill ตอบโจทย์โลกอนาคต

เป็นที่ทราบกันดีว่าวิกฤตโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทำให้ทุกภาคส่วนต้องเร่งปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดต่อสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สถานประกอบการหลายแห่งต้องหยุดหรือเลิกกิจการไปเพราะมาตรการลดการระบาดของโรค

อ่านต่อ »

“ศ. ดร.สุชัชวีร์ คณะกรรมการปฏิรูปฯ” เร่งเครื่องบิ๊กร็อคปฎิรูปงานวิจัยกลุ่มอุดมศึกษา แนะ 2 กลไก อัพดีกรีการศึกษาไทย ชี้ “นักวิจัยขั้นสูง” และ “การกำหนดการมาตรฐาน” คือทางออก

ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

อ่านต่อ »