9 Step เพิ่มไอเดียขายอาหารให้อยู่รอด

วันนี้ กสศ. ถอดบทเรียนการพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดให้มีไอเดียต่อยอดในอาชีพการทำอาหาร จากสมาคมส่งเสริมพัฒนาความรู้เพื่อชุมชน ซึ่งได้ลงพื้นที่พูดคุย แลกเปลี่ยน ปัญหา อุปสรรคจากผู้ประกอบการจริงตาม “โครงการพัฒนาและยกระดับการประกอบอาชีพทำอาหารขายหลังวิกฤตโควิด-19 ในชุมชนเมืองริมทางรถไฟมักกะสัน กรุงเทพมหานคร”

อีกหนึ่งโครงการดีๆ จาก “ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน”

ฝึก “ทักษะ” และ “ความรู้” เพื่อเพิ่มโอกาสทางเลือกให้ชีวิตและคิดทางรอดให้ชุมชนไปด้วยกัน

แชร์บทความ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Related Articles

เน็ตฟรีมีคุณภาพ

อินเทอร์เน็ต คือ ถนนที่เชื่อมโยงความรู้จากทั่วโลก ช่วยให้เด็กทุกคนเข้าถึงเครื่องมือการเรียนรู้ เพื่อไม่ให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายิ่งถ่างกว้างออกไป

อ่านต่อ »

Recently Viewed