PODCAST

(รี)ฟอร์มใหม่ การศึกษาไทย “ปฏิรูปงานวิจัยกลุ่มอุดมฯ กับการขับเคลื่อนประเทศ”

เจาะประเด็นการปฏิรูปงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย ไปกับ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อ่านต่อ »

แก้แค่การศึกษาอาจไม่แก้ความเหลื่อมล้ำ

หนึ่งในแนวทางการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่สำคัญและยึดถือกันมานาน คือ การยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมเปิดโอกาสการเข้าถึงแก่เด็กด้อยโอกาสให้มากที่สุด

อ่านต่อ »