แก้แค่การศึกษาอาจไม่แก้ความเหลื่อมล้ำ

หนึ่งในแนวทางการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่สำคัญและยึดถือกันมานาน คือ การยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมเปิดโอกาสการเข้าถึงแก่เด็กด้อยโอกาสให้มากที่สุด เพื่อลดช่องว่างทางสถานะเศรษฐกิจในอนาคต รวมถึงหยุดส่งต่อความยากจนจากรุ่นสู่รุ่น

แต่การมุ่งแก้ไขปัญหาในระบบการศึกษาเพียงอย่างเดียว อาจไม่ตอบโจทย์ความเหลื่อมล้ำในภาพกว้างของสังคมเสมอไป 101 In Focus สัปดาห์นี้ ชวนคุณฟังอีกมุมมองหนึ่งเรื่องการแก้ความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษา ข้อจำกัดในโลกความเป็นจริง และมิติด้านอื่นในสังคมที่เราควรใส่ใจมากยิ่งขึ้น

ดำเนินรายการโดย วิลาวัณย์ บุญเกื้อกุลวงษ์

credit : www.eef.or.th

แชร์บทความ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Related Articles

(รี)ฟอร์มใหม่ การศึกษาไทย “ปฏิรูปงานวิจัยกลุ่มอุดมฯ กับการขับเคลื่อนประเทศ”

เจาะประเด็นการปฏิรูปงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย ไปกับ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

อ่านต่อ »

Recently Viewed