(รี)ฟอร์มใหม่ การศึกษาไทย “ปฏิรูปงานวิจัยกลุ่มอุดมฯ กับการขับเคลื่อนประเทศ”

เจาะประเด็นการปฏิรูปงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย ไปกับ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ให้ออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน จากหนึ่งในกิจกรรม 5 Big Rocks ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้แก่ 

1. ความสำคัญของงานวิจัยต่อการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
2. แนวทางและกลไกในการปฏิรูปบทบาทการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา
3. การสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กิจกรรมปฏิรูปการศึกษา

ดำเนินรายการโดย สุทธิชัย หยุ่น

Credit : Suthichai Podcast

แชร์บทความ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Related Articles

แก้แค่การศึกษาอาจไม่แก้ความเหลื่อมล้ำ

หนึ่งในแนวทางการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่สำคัญและยึดถือกันมานาน คือ การยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมเปิดโอกาสการเข้าถึงแก่เด็กด้อยโอกาสให้มากที่สุด เพื่อลดช่องว่างทางสถานะเศรษฐกิจในอนาคต

อ่านต่อ »

Recently Viewed