VIDEOS

รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน : ประเทศไทยเรามีสิ่งดีๆอยู่เยอะ รวมถึงระบบอุดมศึกษาซึ่งพัฒนามา 100 กว่าปี

ถ้าเรามุ่งมั่นประเทศของเราก็จะหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ประเทศไทยเรามีสิ่งดีๆอยู่เยอะ รวมถึงระบบอุดมศึกษาซึ่งพัฒนามา 100

อ่านต่อ »

ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ : เข้าใจโลกมากขึ้นด้วยความคิดที่กว้างขวางจากการศึกษา

ถ้ามีความคิดที่กว้างขวางจากการศึกษา ก็จะทำให้ปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้น การศึกษาเป็นสิ่งที่ทำให้คนมีความชาญฉลาดมากขึ้น มีความเข้าใจโลกมากขึ้น

อ่านต่อ »