ดร.ไกรยส ภัทราวาท : ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษากับสังคมไทย

ถ้าเราทุกคน “All For Education” “Education For All” ก็จะเกิดได้ในที่สุด


ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการศึกษา คือโจทย์ของคนไทยทุกๆคน ถ้าเราไม่ร่วมกันแก้ไขปัญหา ศึกษาเราทุกคนย่อมได้ผลกระทบ
การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นโจทก์ที่ทุกๆคนต้องมาร่วมมือกัน

เราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีดีในตามศักยภาพของตนเอง ถ้าเราสามารถที่จะดูแลเขาไม่มีใครตกหล่นไปได้เนี่ยในอนาคตเราจะมีคุณหมอ
เราจะมีนายกรัฐมนตรีเราจะมีผู้พิพากษา หรือใครก็ตามแต่ที่เขาอาจจะมาจากครอบครัวที่รายได้น้อย วันข้างหน้าคนเหล่านี้ล่ะครับจะเป็นคนที่มาดูแลพวกเรา

เขาจะเป็นคนที่มาพัฒนาประเทศของเราให้ก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลางได้

โจทย์การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเป็นโจทย์ของทุกๆคน

ถ้าเราทุกคน All for Education หมายถึง ปวงชนเพื่อการศึกษา ถ้าสามารถทำให้เกิด Education For All ได้
ในที่สุด คือปวงชนทุกคนมาทำให้การศึกษาเพื่อปวงชนเกิดขึ้นได้ในที่สุดครับ

แชร์บทความ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Related Articles

รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน : ประเทศไทยเรามีสิ่งดีๆอยู่เยอะ รวมถึงระบบอุดมศึกษาซึ่งพัฒนามา 100 กว่าปี

ถ้าเรามุ่งมั่นประเทศของเราก็จะหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ประเทศไทยเรามีสิ่งดีๆอยู่เยอะ รวมถึงระบบอุดมศึกษาซึ่งพัฒนามา 100 กว่าปี

อ่านต่อ »

รศ. ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ : การสร้างคนมีความสำคัญมากและเป็นหน้าที่ของระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

สิ่งที่สำคัญที่สุดในสังคมมนุษย์ ก็คือคน คนที่เป็นคนเก่ง คนดี คนที่มีทักษะฝีมือ

อ่านต่อ »

ดร.ศิริเดช สุชีวะ : ครูคือผู้สร้างแรงบันดาลใจ ที่จะทำให้เด็กเปลี่ยนเป็นอีกคนนึง อย่างที่ควรจะเป็น

อยากให้คิดใหม่ ภาพของชีวิตครูจะเปลี่ยนไป ครูคือ Influencer ที่สำคัญในชีวิตเด็กทุกคน

อ่านต่อ »

ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ : เข้าใจโลกมากขึ้นด้วยความคิดที่กว้างขวางจากการศึกษา

ถ้ามีความคิดที่กว้างขวางจากการศึกษา ก็จะทำให้ปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้น การศึกษาเป็นสิ่งที่ทำให้คนมีความชาญฉลาดมากขึ้น มีความเข้าใจโลกมากขึ้น มีความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

อ่านต่อ »

Recently Viewed