ดร.ศิริเดช สุชีวะ : ครูคือผู้สร้างแรงบันดาลใจ ที่จะทำให้เด็กเปลี่ยนเป็นอีกคนนึง อย่างที่ควรจะเป็น

อยากให้คิดใหม่ ภาพของชีวิตครูจะเปลี่ยนไป ครูคือ Influencer ที่สำคัญในชีวิตเด็กทุกคน


คนรุ่นใหม่หลายคนเชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงในเรื่องหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อทุกเรื่อง วิชาชีพครูก็เช่นเดียวกันความเชื่อเดิมที่ว่า วิชาชีพครูลำบากมัน ทุกข์ ยากหรือต้องอยู่ภายใต้แรงกดดัน

ผมอยากจะให้คิดใหม่ ภาพของชีวิตครูจะเปลี่ยนไป ครูคือ Influencer ที่สำคัญในชีวิตเด็กทุกคน

คือผู้สร้างแรงบันดาลใจ ที่จะทำให้เด็กเปลี่ยนเป็นอีกคนนึง อย่างที่เค้าควรจะเป็น และคนเหล่านี้คือคนที่จะไปเปลี่ยนโลกอีกครั้งหนึ่ง

วิชาชีพครูจึงเป็นวิชาชีพที่ยิ่งใหญ่ จึงอยากเชิญชวนคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักที่อยากจะทำเพื่อเด็กของเรา เพื่อการศึกษาของเราเข้าสู่วิชาชีพครู เพราะท่านจะได้เข้าสู่วิชาชีพที่มีเกียรติ และเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างทัดเทียมภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในขณะนี้

แชร์บทความ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Related Articles

รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน : ประเทศไทยเรามีสิ่งดีๆอยู่เยอะ รวมถึงระบบอุดมศึกษาซึ่งพัฒนามา 100 กว่าปี

ถ้าเรามุ่งมั่นประเทศของเราก็จะหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ประเทศไทยเรามีสิ่งดีๆอยู่เยอะ รวมถึงระบบอุดมศึกษาซึ่งพัฒนามา 100 กว่าปี

อ่านต่อ »

รศ. ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ : การสร้างคนมีความสำคัญมากและเป็นหน้าที่ของระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

สิ่งที่สำคัญที่สุดในสังคมมนุษย์ ก็คือคน คนที่เป็นคนเก่ง คนดี คนที่มีทักษะฝีมือ

อ่านต่อ »

ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ : เข้าใจโลกมากขึ้นด้วยความคิดที่กว้างขวางจากการศึกษา

ถ้ามีความคิดที่กว้างขวางจากการศึกษา ก็จะทำให้ปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้น การศึกษาเป็นสิ่งที่ทำให้คนมีความชาญฉลาดมากขึ้น มีความเข้าใจโลกมากขึ้น มีความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

อ่านต่อ »

Recently Viewed