รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน : ประเทศไทยเรามีสิ่งดีๆอยู่เยอะ รวมถึงระบบอุดมศึกษาซึ่งพัฒนามา 100 กว่าปี

ถ้าเรามุ่งมั่นประเทศของเราก็จะหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง


ประเทศไทยเรามีสิ่งดีๆอยู่เยอะ รวมถึงระบบอุดมศึกษาซึ่งพัฒนามา 100 กว่าปี มีความเข้มแข็งอยู่ระดับหนึ่ง
เชื่อว่าในศักยภาพของประเทศไทย ถ้าเราแต่ละคนช่วยกันมาทำบทบาทหน้าที่ของเราแต่ละคน แล้วร่วมกันทำบทบาทหน้าที่ขององค์กรของเราให้ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้ ความสามารถของพวกเราก็จะทำให้ประเทศเราพัฒนาสามารถแข่งขันกับ
นานา อารยประเทศได้

เชื่อเหลือเกินว่าถ้าเรามุ่งมั่นร่วมกันสร้างสังคมของเรา ประเทศของเราก็จะหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
ลดความเหลื่อมล้ำ และจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ มีสังคมที่เอื้ออาทรเข้มแข็ง
มีสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกอยากจะมามาเที่ยวมาหาประสบการณ์

แชร์บทความ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Related Articles

รศ. ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ : การสร้างคนมีความสำคัญมากและเป็นหน้าที่ของระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

สิ่งที่สำคัญที่สุดในสังคมมนุษย์ ก็คือคน คนที่เป็นคนเก่ง คนดี คนที่มีทักษะฝีมือ

อ่านต่อ »

ดร.ศิริเดช สุชีวะ : ครูคือผู้สร้างแรงบันดาลใจ ที่จะทำให้เด็กเปลี่ยนเป็นอีกคนนึง อย่างที่ควรจะเป็น

อยากให้คิดใหม่ ภาพของชีวิตครูจะเปลี่ยนไป ครูคือ Influencer ที่สำคัญในชีวิตเด็กทุกคน

อ่านต่อ »

ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ : เข้าใจโลกมากขึ้นด้วยความคิดที่กว้างขวางจากการศึกษา

ถ้ามีความคิดที่กว้างขวางจากการศึกษา ก็จะทำให้ปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้น การศึกษาเป็นสิ่งที่ทำให้คนมีความชาญฉลาดมากขึ้น มีความเข้าใจโลกมากขึ้น มีความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

อ่านต่อ »

Recently Viewed